Newsletter

Expozitia permanenta consacrata Parasutismului Romanesc. Contributii, trecut si prezent.

CONSEMNAREA DINAMICĂ ŞI SELECTIVĂ

a dezbaterilor grupului de iniţiativă invitat de preşedintele

Fundaţiei „General Grigore Baştan” 

vineri 29.03.2013 ora 13.00

 la Muzeul Naţional al Aviaţiei pentru costituirea

EXPOZITIEI PERMANENTE consacrate

PARASUTISMULUI ROMANESC

 cu titlul

Paraşutismul în România. Contribuţii, trecut şi prezent.

Acesta intalnire a fost consemnata de parasutistul Ioan Vulpoiu, Membru’ANPR – Condor nr.93, cu dorinţa ca din simplă consemnare să devină întâiul document de constituire a unei expoziţii de răsunet consacrate Paraşutismului Românesc.

Participanţii au solicitat consemnarea numelor fără titlurile onorifice şi sunt, după cum urmează:

Doamne: Valentina Baştan, Carmen Beşcuca şi Floricel Uţă

Domni: Gheorghe Iancu, Mihail Rădulescu, Leonte Barbu, Ionuţ Riteş, Adrian Dumitru, Adrian Buzan, Gheorghe Uţă şi Ioan Vulpoiu.

Pentru simplitatea consemnării se foloseşte doar numele sau prenumele.

Valentina: a) explicaţii asupra cadrului juridic în baza căruia a fost alocat un important spaţiu din hangarul principal al Muzeului Naţional al Aviaţiei, la etaj vis-à-vis de Galeria Comandanţilor Aviaţiei Militare.; despre existenţa unui protocol;

b) problema costurilor de amenajare; exemplifică familia Uţă care a achiziţionat din bani proprii o vitrină de dimensiuni acceptabile pentru a constitui exemplu.

c) a expus cazul pilotului Dan Ştefănescu care s-a oferit să acopere cheltuielile destinate vitrinei aviatorului Constantin Manolache – trecut la escadrila din Ceruri – care ca pilot pe Junkers-52 3m, Junkers F.34, Polikarpov Po-2 şi Antonov An-2 a fost pilotul paraşutiştilor români.

d) cazurile particulare, în care persoanele merituoase nu mai există; soţii Elena şi Ştefan Băcăoanu; Maricica şi Nelu Iordănescu;

Riteş: – solicită explicaţiuni asupra destinaţiei spaţiului „Tradiţiile Paraşutismului”. Vorbim de paraşutismul militar, de paraşutismul civil, de paraşutismul sportiv?; Se oferă să suporte cheltuielie sectorului expoziţional consacrat soţilor Iordănescu

Valentina: după explicaţiunile date lui Riteş se continuă cu aspectele cronologiei, ca parte a contemporaneităţii.

Iancu: a) apreciază că vor fi prea multe materiale pentru spaţiul afectat prin protocolul încheiat cu Muzeul Aviaţiei;

b) constată că o parte din exponatele de la fostul sediu al muzeului, cel de la Otopeni, aici în Pipera nu se regăsesc.

Carmen – reprezentanta muzeului a acordat cuvenitele explicaţiuni;

Iancu: c) doreşte abordarea sectorului afectat drept un omagiu paraşutismului românesc în general şi arată necesitatea existenţei unui ghid de prezentare;

d) sugerează o strânsă colaborare cu muzeografii de profesie.

Valentina: apreciază că problema colaborării cu muzeografi profesionişti este rezolvată prin însăşi prezenţa la dezbaterile grupului de iniţiativă a doamnei Carmen; reiterează aprecieri asupra competenţei salariaţilor Muzeului Aviaţiei.

Riteş: Solicită date asupra selecţiei persoanelor care vor expune; criteriile de bază ale selectivităţii;

Florica: consideraţii asupra modului cum doreşte să fie prezent în muzeu, fiul său; adică va fi prezent prin fotografii, prin medaliile şi cupele cucerite, separat pentru a) cariera militară, b) pentru cariera sportivă şi c) ca pilot de avion ultrauşor.

Carmen: apreciază că este vorba de „inseparabilul paraşutism” –  că destinaţia expoziţiei are în vedere paraşutismul românesc, în ansamblu.

Iancu: Imposibilitatea discriminării paraşutismului românesc în paraşutism militar şi în paraşutism civil sau sportiv. Aduce argumente şi exemplifică cazul „10 Iunie – Ziua Paraşutiştilor Militari” – sărbătoare care prin titulatură exclude paraşutiştii sportivi.

Rădulescu: aduce precizări asupra aspectului istoric. Generalul Ion Antonescu în luna iunie 1941 a semnat Decretul-Lege nr.93/1941 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de infanterie aeriană în cadrul Aeronauticii Militare. Decretul-Lege a intrat în vigoare la data de 10 Iunie 1941 – dată care marchează ziua de naştere a paraşutismului militar în România. Pentru orice modificare sau adaptare se impun acorduri speciale între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor.

Valentina: obligativitatea găsirii acelei voci are să penetreze până la înaltele nivele decizionale.

Iancu: apreciază desfiinţarea Comandamentului Trupelor de Paraşutişti, drept o eroare ce putea fi evitată.

Valentina: apreciaza ca discuţiile alunecă într-o zonă în care palăriile noastre ne sunt mult prea mari!

Iancu: expune cazul ignorării paraşutiştilor de către comentatorul unui meetig aerian; la verticala aerodromului, deasupra miilor de spectatori evoluau paraşutiştii militari şi sportivi, iar comentatorul „bătea câmpii” cu numărul de ore de zbor ale unui pilot care nici măcar nu era prezent la meeting. De asemenea, a constatat că în prospectele, în programele care se distribuie spectatorilor la mitingurile aeriene din diferite oraşe se omite sau se ignoră prezenţa paraşutiştilor. Exemplifică şi atribuie cauzele!

Rădulescu: acceptă că observaţiile lui Iancu sunt corecte, reale şi imperios necesar a fi combătute şi eliminate, dar nu fac parte din programul de constituire şi amenajare a spaţiului „Tradiţiilor Paraşutismului Românesc”

Dumitru: se interesează asupra numărului de vitrine care sunt necesare

Valentina: numărul de vitrine rezultă din cantitatea de materiale colecţionate în vederea expunerii.

Carmen: colecţia de fotografii, cupe, diplome sau însemnene onorifice va stabili mărimea suprafeţei de dispunere.

Rites: întreabă dacă exponatele vor fi protejate; dacă vitrinele vor fi sub cheie în această expoziţie permanentă.

Iancu: avansează propunerea ca această expoziţie să poarte numele de „Contribuţii la dezvoltarea Paraşutismului României”

Barbu: sezisează şi prezintă aspectul juridic al titulaturii propuse de Iancu, accentuînd pe neconcordanţa „Istorie – Contribuţie”

Iancu: contribuţiile alcătuiesc istoria!

Valentina: paraşutiştii, cu toţii – au făcut istoria lor – a paraşutiştilor.

Iancu: istoria paraşutismului românesc s-a făcut prin contribuţia tuturor paraşutiştilor, de la primul paraşutist, până la paraşutistul zilelor noastre.

Riteş: Orice act în sine are la bază o contribuţie…

Barbu: În stabilirea corectă a titulaturii suntem cu toţii implicaţi. Cineva din afară nu va înţelege noţiunea de „contribuţie” – iar vizitatorul expoziţiei va fi derutat de titulatură.

Iancu: prin noţiunea de „contribuţie” vrea să se înţeleagă linia de oameni care au pus umărul la dezvoltarea paraşutismului românesc.

Riteş: Sugerează ca ideea de selecţie să fie asociată noţiunii de contribuţie.

Valentina: dezvoltă principiile şi calităţile noţiunii de grup; aprecieri.

Iancu: consideraţiuni asupra conţinutului prezumtivei expoziţii; stabilirea valorilor, a traseul valorilor, a meritelor reale.

Valentina: solicită propuneri concrete.

Iancu: Atenţionează asupra comunicării exacte între membrii unui nucleu care sa fie desemnat astăzi. Propune nominalizarea a cinci persoane competente care să analizeze şi să decidă.

Valentina: apreciază redenumirea „nucleului” propus de Iancu. Numele de „grup decizional” pare mai acceptabil, iar „grupul” să fie alcătuit din cinci persoane. Are încredere în realizarea acestei expoziţii permanente a Paraşutiştilor României, în cadrul generos oferit de Muzeul Aviaţiei şi îşi incheie intervenţia prin cuvinele „bucuria reuşitei noastre va bucura viitoarele generaţii de paraşutişti români!”

Buzan: face aprecieri asupra calităţilor pe care va trebui să le îndeplinească persoanele care vor fi desemnate să intre în compunerea „grupului decizional”; despre obligaţiile lor morale în faţa paraşutiştilor României.

Barbu: Propune ca expoziţia permanentă să poarte numele: „Paraşutismul în România. Contribuţii, trecut şi prezent” În acceptul noţiunii de patronaj consideră evident ca întreaga acţiune să se desfăşoare sub patronajul Fundaţiei „General Grigore Baştan” cu sprijinul competent al specialiştilor Muzeului Aviaţiei.

Riteş: propune alcătuirea mai multor liste. 1) Lista paraşutiştilor militari cu responsabilităţi. 2) Lista veteranilor cu responsabilităţi. 3) Lista paraşutiştilor sportivi merituoşi.

Valentina: privitor la „lista veteranilor” expune faptul că de la U.M.1847 Buzău are un album cu fotografii; însă, pe mulţi dintre paraşutişti nu-i poate identifica.

Riteş: insistă asupra eforturilor şi seriozităţii întocmirii acestei liste a veteranilor.

Rădulescu: evidenţiază părţile competente apte pentru „Lista Veteranilor” si anume Fundaţia „Gral Gr. Baştan”, Asociaţia Naţională a Paraşutiştilor din România – Condor, Mircea Tănase şi Alin Spânu.

Valentina: propune a) Lista paraşutiştilor militari de la începuturi şi până în prezent; b) Lista evolutivă a paraşutismului militar.

Iancu: aduce precizări ale funcţiilor pe care Valentina, Rădulescu şi Iancu le îndeplinesc în cadrul ANPR – Condor şi a necesităţii implicării directe a celor trei în efortul comun de realizare a expoziţiei permanente.

Barbu: expune consideraţii personale, pozitiv apreciative asupra modului constructiv de desfăşurare a şedinţei constitutive. Din motive profesionale intemeiate solicită îngăduinţa părăsirii şedinţei. (ora 14.56)

Riteş: solicită cu fermitate ca Lista paraşutismului de după anul 1990 să-i fie acordată.

Buzan: propunerea existenţei a altor două liste 1) Lista piloţilor care au colaborat sufleteşte şi profesional cu paraşutiştii României şi 2) Lista „Fabrica de Paraşute şi imensul ei aport la dezvoltarea Paraşutismului României”.

Valentina: îşi exprimă acordul personal cu propunerile lui Buzan şi pentru Lista piloţilor îl propune pe Vulpoiu.

Iancu: despre greşelile conducerii paraşutismului naţional în perioada de tranziţie.

Riteş: despre meritele fabricii de paraşute şi propunerea ca lista „Fabrica de Paraşute” să se intituleze Lista Industriei Constructoare de Paraşute avându-se în vedere incontestabilele merite în exportul tehnicii de paraşutare.

Iancu: atenţionează asupra unei posibile liste care s-ar putea intitula „Paraşutismul României, funcţia externă”. Aici are în vedere sprijinul acordat de Aeroclubul României, edificării paraşutismului sportiv al Republicii Turcia; implicarea paraşutismului românesc în ţări precum Mauritania Coreea şi Angola.

Rites: Despre onoruri care se cuvin acordate paraşutiştilor căzuţi la datorie.

Iancu: titlul de „Erou post-mortem” să fie acordat şi paraşutiştilor civili.

Valentina: propune ca dezbaterea acestei teme să fie amânată pentru o dată care se va stabili ulterior.

Florica: Analiza complexităţii sarcinilor care revin şi stabilirea termenelor.

Valentina: propune organizarea muncii prin alcătuirea unor module şi deplasarea la hangarul în incinta căruia se va afla expoziţia permanentă

                             Întregul grup se deplasează în incintă.

Se vizitează locul viitoarei expoziţii; se fac aprecieri, măsurători; au loc discuţii constructive; se crează o imagine exactă; se telefonează la Sibiu, lui Vasile Mihanciu-  potenţial ocupant a unui loc în expoziţie împreună cu soţia şi fiica sa; se fac fotografii.

                             La revenirea în birou

Rites: Apreciază că data de 10 Iunie 2013 poate fi termenul inaugurării.

Iancu: despre panourile existente; despre înlocuirea panourilor existente cu postere care să ilustreze viaţa Paraşutiştilor României. Despre estimarea costurilor noilor panouri şi atragerea de sponsori.

Dumitru: Identificare cu precizie a dimensiunii REALITĂŢII şi stabilirea sistemului de referinţă.

Rites: solicită amănunte tehnice asupra modului de fixare a panourilor în console; adică mecanic sau magnetic.

Carmen: cu competenţă explică principiile tehnice solicitate de Riteş.

Valentina: explicaţiuni asupra costurilor pozelor selectate a fi puse pe panouri.

Dumitru: solicită estimări asupra costurilor casetelor.

Valentina: 290 Roni este preţul de achiziţie a unei asemenea casete.

Riteş: propune infiinţarea „Grupului YAHOO” – o listă a adreselor de e-Mail a tuturor participanţilor, şi fără întârziere trece la întocmirea acesteia…

Lista va fi anexată.

Consecinţă a orelor înaintate, în unanimitate se convine:

1) Şedinţa să se întrerupă.

2) „Grupul Yahoo” constituit şi va începe activitatea imediat.

3) Termen de finalizare a colectării materialelor destinate a intra în compunerea expoziţiei = 09.04.2013, adică 9 Aprilie 2013.

A consemnat desfăşurarea discuţiilor grupului de iniţiativă cu dorinţa ca din simplă consemnare să devină întâiul document de constituire a unei expoziţii de răsunet consacrate Paraşutismului României

 

Membru’ANPR – Condor nr.93

Paraşutist

                   Ioan Vulpoiu                        

 

You must be logged in to post a comment.