Prezentare

  • Consideraţii generale

Clubul Sportiv Universitatea de Vest din Timişoara a aprobat reorganizarea propriului statut, elaborat în conformitate cu dispoziţiile legii, prin înfiinţarea secţiei aeronautice, ce include zboruri de antrenament şi participări la competiţii naţionale şi internaţionale la clasa paramotor.

Dupa cum se cunoaşte deja, aceasta forma de zbor (paramotorul sau motoparapanta – parapanta motorizata) este cea mai la indemana prin faptul ca este cea mai ieftina si mai sigura forma de zbor, costurie de exploatare sunt foarte reduse, cursurile de zbor dureaza relativ putin, iar tehnica de zbor se deprinde usor.

Rentabilitatea practicării acestei ramuri aeronautice decurge şi din faptul că performanţele româneşti pe plan naţional şi internaţional deja exista, recorduri mondiale româneşti omologate deja există, toate acestea fiind realizate cu costuri minime.

  • Scopul Secţiei de Paramotor

Scopul înfiinţării Secţiei de Paramotor este acela de a forma o cultură aeronautică prin practicarea zborului cu aeronave ultrauşoare din clasa paramotor precum şi prin aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii naţionale şi internaţionale în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea de rezultate în plan sportiv sub egida Clubului Sportiv Universitatea de Vest din Timişoara.

  • Obiectivele Secţiei de Paramotor

– elaborează strategia de dezvoltare a acestei ramuri de aviaţie la nivel local şi controlează aplicarea acesteia prin membrii afiliaţi;

– elaborează calendarul competiţional al Secţiei de Paramotor din cadrul Clubului Sportiv Universitatea de Vest din Timişoara şi organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional pe baza Regulamentului activităţii competiţionale, a regulamentelor tehnice ale Federaţiei Aeronautice Române, Federaţiei Aeronautice Internaţionale şi a propriilor regulamente;

– elaborează calendarul internaţional pe baza propriei strategii şi a planurilor de pregătire şi participare a sportivilor de performanţă universitari la competiţiile internaţionale;

– organizează competiţii naţionale şi internaţionale de paramotor pe sub egida Clubului Sportiv Universitatea de Vest din Timişoara;

– elaborează orientarea metodică a secţiei, baremurile, normele şi cerinţele pentru pregătirea şi selecţia sportivilor pe baza Regulamentului de clasificare sportivă;

– colaborează cu Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Federaţia Aeronautică Română, Aeroclubul României şi Federaţia Aeronautică Internaţională pentru formarea şi perfecţionarea instructorilor, antrenorilor şi arbitrilor de paramotor;

– întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de fair play şi a toleranţei în activitatea de paramotor;

– colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea paramotorismului la nivel local şi pentru dezvoltarea bazei materiale pentru practicarea acestui sport;

– stabileşte şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organizaţii internaţionale de aeronautică, cluburi şi federaţii de specialitate din alte ţări, persoane fizice sau juridice;

– promovează imaginea Clubului Sportiv Universitatea de Vest din Timişoara prin efectuarea de zboruri la diferite manifestări sportive.

 

Afiliere Club Motopara UVT la FAR